כנס

      בית       הספר

של       העיר

העיר כמרחב ספונטני ורב חושי של מחקר  ופעולה

56214b_3cacd7fe28d5425ebe20a216a2155b4d~

/

בית הספר של העיר: מנהל ואוצר, ערן איזנהמר. אוצרי/ות הכנס: ערן איזנהמר, אנה ווילד, מעיין מוזס. רכזת פדגוגית רותם וולק. כתיבה והדרכה: טל אלפרשטיין, אור הרץ, דנה מור, מעיין מוזס, רותם וולק, שיר מורן, כנרת מקס, חיים חכימיאן, אנה ווילד, ישי קלטר שפירא.

האם זו פדגוגיה?

הלוויתן

3.5

הכרות עם

בית הספר

של העיר

​03-7431025   //   www.lieblinghaus.org

  • Instagram
  • Facebook

design: nur mallel