top of page

חוגי בית הספר של העיר

הזדמנות אחרונה - שיעור ניסיון ללא תשלום. הירשמו בדף החוג.

25% לתושבי תל אביב-יפו - במסגרת תכנית ההוזלה ליוקר המחייה של העיריה.

אורחי בית ליבלינג זכאים להנחה של 75% בחניון בצלאל הסמוך.

bottom of page