top of page

״אל הים״ מאת מאי עומר / תערוכה חדשה באמפי

ביום חמישי הקרוב תפתח בגלריית האמפי תערוכה חדשה - ״אל הים״, מאת מאי עומר.


לפני כמה שנים, בעת שארזה את ביתה לקראת מעבר ללונדון, מצאה האמנית מאי עומר סרט 8 מ״מ שצילם סבה, המשורר ואדריכל הנוף ע. הלל (הלל עומר), בשכונת מנשיה. הסרט צולם באמצע שנות השישים, טרם פינויה הסופי של השכונה מתושביה לטובת הקמת גן צ׳ארלס קלור, שאותו תכנן.

סרטו של עומר הסב הוא מבט רומנטי על נוף שהולך ונעלם. זהו תיעוד של  בתים, סמטאות וקו חוף שאינם קיימים עוד כיום. נוף שהאדם המתעד היה שותף פעיל בהיעלמותו. בעשור האחרון, מתעדת מאי עומר, נכדתו, את הגן שתכנן סבה. היא חוקרת את תולדות השכונה שנעלמה תחת הגן השוקק חיים, ובכך ממשיכה את נקודת המבט של הסב, אך גם מרחיבה אותה ומתנגדת לה בו זמנית.

בתערוכה ״אל הים״ מוצג לראשונה סרטו של ע. הלל, לצד עבודותיה של מאי עומר מגן צ׳רלס קלור. העבודות, שביניהן מפרידות למעלה מחמישים שנה, משוחחות זו עם זו בדבר מורכבותו ונקודות עוורונו של המבט המתעד, ושואלות מה, בעצם, עושים עם היסטוריה בעייתית כאשר אין  פסל להפיל?


מוזמנים ומוזמנות!


פתיחת התערוכה, יום ה', 2/12, בשעה 20:30. 

יום שלישי, 29 ביוני 2021

דימוי: מאי עומר

״אל הים״ מאת מאי עומר / תערוכה חדשה באמפי

עיצוב: אפקת גולדמן

bottom of page