/

56214b_3cacd7fe28d5425ebe20a216a2155b4d~

על הכנס 

הכנס הראשון של בית הספר של העיר 

העיר כמרחב ספוטני ורב-חושי של מחקר ופעולה


 

הכנס הראשון של בית הספר של העיר מוקדש להתבוננות בעיר כמרחב לימוד ולחוויית המגורים בה כהרפתקה מתמשכת. התנועה שבין חקר לבין עשייה, בין החיים בעיר לבין פוטנציאל הלימוד שהם מזמנים יצרה את פעולת הכנס.

 

הכנס מבקש להציע לכל אחד כלים לנסח את ההתנסות החושית המיידית והבלתי אמצעית במרחב, ולתרגם אותה ללמידה ועשייה יומיומיות בעזרת פרקטיקות מעולם האדריכלות, העיצוב והאמנות. 34 האירועים יתקיימו בדירה מספר שש בבית ליבלינג וברחבי העיר: מחקרים, מפגשים, הרפתקאות, תערוכות עיצוב ואמנות ועבודות פרפורמנס, המיועדים למבוגרים ולילדים. 

 

אנו חושבים על העיר כמרחב לימוד מתמשך, המגלם בתוכו תנועה בין מחקר לבין פעולה: תנועת לימוד. הכנס הוא ניסיון לתפוס את התנועה הזו לטובת דיון מקצועי וציבורי. תנועת הלימוד בעיר נוצרת מתוך חוויה, מבט, שיחה ודימיון - רגעים חולפים שבהם מתרחשת למידה ומתעצב ידע. תנועת הלימוד היא האפשרות החיה לפיתוח גישות עכשוויות לפדגוגיה, הכוללות כלי לימוד, מחקר ומתודולוגיות, מתוך הנחה שלמידה אינה מתרחשת רק באופן מסורתי: ממוסגרת בכיתה, בסמכות המורה, חלק ממבנה היררכי של ידע. 

 

אנחנו מזמינים את המשתתפים בכנס - תושבי העיר, יוצרים, פדגוגים, אוצרים, אמנים, אדריכלים, מעצבים, מבוגרים וילדים - לפגוש אנשים, רעיונות, נושאים ומתודות. ללמוד ולפעול בעיר על מרחביה הפיזיים, הרעיוניים והמדומיינים בעבר, בהווה ובעתיד. לחקור ולפעול בבית הספר של העיר.


 

בית הספר של העיר

 

בית הספר של העיר בבית ליבלינג הוא מרחב לחשיבה ופיתוח רעיונות ופרקטיקות של העיר כמרחב לימוד. העיר היא מרחב שבו אנחנו לומדים זה מזה, חולקים ידע, רעיונות, מחשבות, מיומנויות וניסיון. העיר אינה מרחב מובן מאליו, אלא פלטפורמה יומיומית לדיון ציבורי והתבוננות ביקורתית של תושביה על המקום שבו הם חיים, מנקודת מבט אסתטית ובאמצעות ניסיון, עשייה ופעולה. 

 

בית הספר מציע את האמנות, הפרפורמנס, העיצוב והאדריכלות כפרקטיקות העוסקות במבט וחקר של מרחב החיים, ומנסח פדגוגיה הנובעת מפרקטיקות אלו. כך אנחנו חוקרים ולומדים את דרכי ההוראה, שאינן נפרדות מהדיון על העיר ומהוות שפה להתבוננות ויצירת משמעות.

בית הספר של העיר מפתח ומפעיל תוכניות חינוך בשיתוף מינהל החינוך של עיריית תל אביב-יפו. התוכניות עוסקות בעיר ובחיים בה דרך אמנות, מלאכות, עיצוב ואדריכלות. את התוכניות כותבים ומלמדים אנשי החינוך של המרכז, אמנים, מעצבים ואדריכלים והחל מ-2017 הן נלמדות בבתי ספר בשכונות במזרח העיר, מרכז, דרום העיר, יפו ורמת אביב.

 

אוצרים: ערן איזנהמר, אנה ווילד ומעיין מוזס

​03-7431025   //   www.lieblinghaus.org

  • Instagram
  • Facebook

design: nur mallel