top of page
קשרים בלתי נראים / הילה כהן שניידרמן
  • קשרים בלתי נראים / הילה כהן שניידרמן

קשרים בלתי נראים / הילה כהן שניידרמן

2,000.00 ₪Price

תכנית הלימוד ״קשרים״ היא קבוצת מחקר-מכוון-לפעולה המאמינה כי הקול הבודד מעצים ומחדד את כוחו ואת משמעות פעולותיו כאשר הוא מכיר בהיותו חלק ממערכת רחבה יותר של יחסים. נקודת המוצא של התכנית היא זו - כיוצרים איננו נמצאים, כפי שלעיתים נדמה, במאבק זה עם זה על מקוריות, מקום ומשאבים מצומצמים, אלא להפך - כל יוצר הוא מעין כוכב לכת, המוצא את מקומו ואת יחודיותו רק מתוקף היותנו חלק אינטגרלי ממערכת רחבה יותר.במהלך המפגשים נדגיש ונשכלל את הטרמינולוגיה האישית המגדירה את יצירתנו, ונתרגל תהליכי ניסוח והמשגה הנדרשים כדי להפרות אחרים באוצר המילים שלנו. נפתח קשב ותשומת למילים שבהן אנו משתמשות עבור יצירתנו, וניצור שפה אינטימית, אישית, ועם זאת משותפת ובהירה.

  • לוח זמנים

    קשרים מתקיים במוזיאון בת-ים לאמנות בימי שני בשעות 18:00-21:00 למשך 13 מפגשים.

bottom of page